Anasayfa Makaleler Fiziki CBS ve Kent Bilgi Sistemleri

CBS ve Kent Bilgi Sistemleri

981
0
PAYLAŞ

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve onun kent düzeyine indirgenmiş biçimi olan Kent Bilgi Sistemleri, bilgi uygulayım biliminin(teknoloji) bir ürünü olarak, kent yönetimleri için hızlı kentleşmenin doğurduğu artan ve karmaşıklaşan sorunların çözümü bakımından büyük olanaklar sunmaktadır.

Kent bilgisi, altyapıdan üstyapıya, tasarlamadan sağlığa, güvenlikten ulaşıma, eğitimden turizme kısaca kent yaşamındaki tüm olgulardır. Kurumlarca toplanan, saklanan, paylaşılan ve gerektiğinde kamuya sunulan hizmetlerdeki her bir işlev kent bilgisiyle doğrudan ilişkilidir.

Kent Bilgi Sisteminin Çalışma İlkesi

KBS çatısı altında, CBS ve YBS veritabanları yersel ve sözel olarak aynı kaynakta tutulur, eşleştirilir, doğrulanır ve ilişkilendirilerek, gerekli hesaplamalar, incelemeler ve tasrılar yapılır.

Konumla ilgili hesap ve ayrıntılı bilgiye ulaşılabildiği gibi, bir hesap ve inceleme sonucunun ilgili olduğu konuma yönlendirilebilir. Bilginin bütün ayrıntıları ve değişik özellikleri ile tek kaynakta tutulması doğru bilgiye daha hızlı ulaşılmasını sağlar. Böylece gereksiz emek ve zaman yitimi önlenir, bilgilerin kayıt altına alınması ve güncellenmesi kolaylaşır.

CBS‘de kayıtlı konumsal bilgi(ör: mahalle haritası) ile YBS’de kayıtlı sözel bilgi(ör: abonelik) adres temel bilgisi üzerinden ilişkilendirilerek coğrafi görünüme geçilebilir. İşlemler görerek, bilerek, harita ve belge üzerinden doğrulanarak yapılabilir. Herhangi bir kaydın düzeltilmesi, yapım durumunun belirlenmesi, ödeme buyruğu çıkarma, sayımlamasal(istatistiksel) amaçlı bilgi alma işlemi vb. işlemlerde artık bilginin sınırı ve boyutu ortadan kalkar.

KBS’ler kentsel etkinliklerin yerine getirilmesinde en uygun kararı verebilmek için gereksinim duyulan, tasarlama, mühendislik, eğitim, sağlık, güvenlik, turizm ve benzeri ana hizmetler ile, yönetimsel bilgileri hızlı ve sağlıklı bir biçimde irdelemekte, bilgisayar teknolojisinin yardımıyla, kentin sosyokültürel gelişiminin izlenerek gerekli fiziksel tasarlama çalışmalarının yönlendirilmesine, kentin alt ve üstyapı kuruluşlarının bakım-onarım ve yenilenmesine, yapım-kadastro-birey-toprak ilişkilerinin kurulmasına, ulaşım-nüfus-suç vb. incelemelerin yapılmasına çağdaş bir anlayışla yardımcı olmaktadırlar. Hızla büyüyen ve gelişen kentlerin bugüne ve yarına ilişkin gereksinimlerinin karşılanabilmesi bakımından, bilgi düzeneklerinin kurulması ve önemli bir hizmet aracı olarak düşünülmesi, Türkiye’de de yerel yönetimlerin gündemine girmiş bulunmaktadır.

Kent yönetiminde başarılı biçimde CBS‘nin sağladığı olanaklardan ve kazanımlardan yararlanan örneklerden biri Edinburgh Kent Konseyi’dir. Konsey’in düzenekleri, 20 yılı aşan bir süreçte aşama aşama geliştirilmiş olup hem çalışanlar hem de Edinburgh halkı için çok geniş bir alanda uygulamalar sunmaktadır. Kurulan düzenek içinde harita katmanlarını tanımlamak ve kataloglamak için metaverilerden yararlanılmaktadır. Düzenek çerçevesinde, yalnızca çalışanların kullanabildiği oldukça güçlü/yetenekli bir sayısal harita arama motoru hizmeti bulunmaktadır. İnternet sayfası aracılığıyla, kentliler Konsey’in sunduğu birçok coğrafi bilgi teknolojileri tabanlı hizmete ulaşabilmektedir. Bunlar arasında; park izinleri/bilgileri ve konum/adres arama motorları gibi sıradan uygulamalardan, yapım ve yapı izin uygulamaları gibi daha karmaşık konulara dek oldukça geniş bir alanda uygulama yer almaktadır. Yolculuk bilgisi/yönetimi ile iki nokta arasındaki değişik yolculuk tasarlamaları, yolculuk süreleri ve yolculuklar sırasında ortaya çıkabilecek karbondioksit salımı hesaplamaları yapılabilmektedir. Böylelikle coğrafi bilgi uygulamaları yönetimsel süreçlerle bütünleşmekte ve yönetimsel görevlerin kolay ve etkili biçimde gerçekleştirilmesinde önemli bir araç olarak kullanılmaktadır.

Uygulayım Bilimsel Araştırmalar, CBS’nin Yerel Yönetimlerde Kullanımı ve Kent Bilgi Sistemleri

2003 yılında Norveç’te başlatılan “Sayısal Norveç” uygulamasıdır. Sayısal Norveç, ülkedeki ulusal mekansal veri altyapısının oluşturulmasında önemli bir rol oynamıştır. Bu altyapı içerisinde hizmet veren kentlerden biri olan Kristiansand kenti, kentliler için coğrafi bilgi teknolojisine dayalı birçok hizmet sunmaktadır. Bu hizmetler içinde park ve sürüş bilgileri, hastane ve sağlık hizmetleri, bisiklet yolları, kadastral bilgiler, konut hizmetleri, çevresel bilgiler, alan kullanımı, turistik bilgiler, trafik bilgileri, kent bilgileri, nüfus, rekreasyon bilgileri vb. yer almaktadır.

Türkiye’deki belediyelerde CBS uygulamalarına örnek olarak 2000 yılında Sakarya Valiliği içerisinde oluşturulan CBS Merkezi, 2002 yılında TÜBİDER’ce ödüllendirilen İstanbul Bahçelievler Belediyesi Kent Bilgi Sistemi 2003 yılında uluslararası ödüle yaraşır görülen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin İSKABİS Tasarısı, öncü çalışmaları 2004 yılında başlatılan Konya Büyükşehir Belediyesi CBS/KBS tasarıları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi KBS, İzmir Büyükşehir Belediyesi e-belediye hizmetleri ve Kent Rehberi vb. sayılabilir. Türkiye İstatistik Kurumunca(TÜİK) 2005 yılında yapılan bir çalışma kapsamında 3.228 belediyenin, 3.066’sından derlenen verilerin sonuçlarına göre, 126(%4) belediyenin KBS çalışması yaptığı belirlenmiştir. Günümüzde bu oran daha da çok artmıştır.

Bazı örneklere aşağıdaki ilişimlerden(link) ulaşabilirsiniz.

Konya Kent Rehberi

İlişim: http://kentrehberi.konya.bel.tr/mapviewer/maplink/kbb/harita.jsp

Üsküdar e-Harita

İlişim: http://eharita.uskudar.bel.tr/

Özet olarak;”… gerçekte bilgisayar, başarı için tüm tasarlama ve işletme mesleklerinin vazgeçilmez bir aracı oldu. Dahası bilgisayar ile ortak yaşıyor olduk. Ancak gerçekten daha iyisini mi yapıyoruz? Coğrafi Bilgi Sistem kullanımı ile yaşanan gelişmeler, uygulamalar ve tüm çalışmalarımız, acaba toplumsal, kamusal ve günlük yaşantımızı ve geleceğe ilişkin tasarılarımızı ne düzeyde etkiliyor? İrdelenmesi gereken temel soru bu olmalıdır.”

(Prof Carl Steinitz MIT, 1993)

Kaynakça

www.csb.gov.tr

www.iibfdergi.aku.edu.tr

Konya Büyükşehir Belediyesi

Pendik Belediyesi

Belsis

PAYLAŞ
Önceki makaleBiruni
Sonraki makaleCoğrafi Bilgi Sistemleri
Merhaba, Ben Tarık . İstanbul Üniversitesinden 2016 yılında Coğrafya Bölümünden mezun oldum.Askerliğimi yedek subay olarak bitirdim. Başarsoft Firmasında gönüllü staj ve Üsküdar Belediyesinde bilgi işlem müd. ve İnsan Kaynakları müd. çalışma deneyimim oldu. Şuan İnka insan Kaynaklarında Proje uzmanı Olarak çalışmaktayım. Ayrı etten ise Home Ofis Yandex Firma değerlendirme Uzmanı Olarak çalışmaktayım. İkinci üniversite olarak iktisat ve coğrafi bilgi sistemler okumaktayım.Üniversite hayatım boyunca birçok program öğrendim ve birçok organizasyon ,eğitim düzenledim.Türkiye'de 64 il gezme fırsatım oldu.Kendini geliştirmeye açık bir insanım.

BİR YANIT BIRAK

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı buraya giriniz