Anasayfa Makaleler Beşeri Homeros

Homeros

399
0
PAYLAŞ

MÖ 8. ya da 9. yüzyılda yaşadığı öngörülen destan şairi ve ilk yazılı coğrafi kaynaklar olarak sayılan İlyada ve Odisseya destanlarının yazarı. Yaşamına ilişkin çok kesin bilgiler olmamakla birlikte İzmir’de doğup Sakız Adası’nda yaşadığı düşünülmektedir. Ancak onu iyelenen(sahiplenen) çokça Eski Yunan şehri vardır ve düşünür Proklos’a göre o bir dünya yurttaşıdır.

Yunan ilkçağında Homeros adı MÖ 7. yüzyılda İyonya düşünürleri, ozanları ve tarihçilerince kullanılmaya başlanmıştır. Herodot “Hesiodos’la Homeros Yunanların tanrı soylarını ayırdılar, görünüşlerini belirttiler.” diyor ve ekliyor “Onlar benden 4 yüzyıl önce yaşadılar.” Herodot MÖ 450’lerde yaşadığına göre Homeros da MÖ 850’lerde yaşamış oluyor. Platon’a dek Homeros’tan söz etmeyen Yunan yazarı yok gibidir. Eski Yunan’dan günümüze dek üzerinde çokça araştırma yapılmış ve yapılmakta olan Homeros’a ilişkin en eski kaynaklarınsa bir bölümü yitik olduğu için kimi konularda çok kesin bilgilere ulaşılamamaktadır.

Homeros’un yazmaları yüzyıllarca tüm Eski Yunan’da dinden denizciliğe hemen her alandaki eğitimlerde okutuldu. Daha sonraki Helenistik Dönem’de ise özellikle İskenderiye merkezli olmak üzere yeniden yazılan yazmaları sonraki dönemlerde Roma ve Bizans’ta da okullarda okutuldu.

Homeros’u coğrafi açıdan önemli kılan özelliği ise derlediği İlyada ve Odisseya destanlarında olayların geçtiği çevre olan İyonya’yı, yani özellikle Batı Anadolu ve bugünkü Yunanistan’ın antik kentlerini ve çevrelerini, oldukça açık ve ayrıntılı biçimde anlatmasıdır.

Homeros’a göre Eski Yunan dünyası.

Kaynakça

British Museum

Homeros, İlyada, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi

BİR YANIT BIRAK

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı buraya giriniz