Makaleler

Anasayfa Makaleler

Yer’in Biçimi ve Sonuçları

Yeryüzü gerçekten de ilkokuldan beri usumuza kazındığı gibi "kutuplardan basık, Ekvator'dan şişkince" mi? Bu sorunun yanıtını kabaca verecek olursak: Evet öyle. Ancak Yer'in biçimsel yapısını...

Tarihi Coğrafya

Coğrafi koşullar değişik biçimlerde insan topluluklarının yaşamı üzerinde etkili olurlar. Bununla birlikte toplumların değişim ve gelişimlerini anlayabilmek için yaşadıkları coğrafi yerin ve koşulların iyi...

Türkiye ve Biyoçeşitlilik

Biyoçeşitlilik adlı eski yazımızda daha çok biyoçeşitliliğin, ekosistemin ne olduğunu ve biyoçeşitlilik-ekosistem ilişkisinden söz etmiştik. Konuya böyle bir giriş yaptıktan sonra önce geniş ölçekte yeryüzünde biyoçeşitliliğe...

Türkiye’de Kültür Varlıklarını Koruma Anlayışı

Özellikle coğrafi keşiflerden sonra varsıllaşan (zenginleşen) insanlar, Maslow’un gereksinimler hiyerarşisinde olduğu gibi son aşama olarak kendilerini gerçekleştirmeye başladılar. Bunun üzerine kazı bilimsel...

Müslümanların Coğrafya’ya Katkıları

Avrupa'da bilimsel anlamda karanlık bir çağın yaşandığı dönemde çok iyi gezgin ve gök bilimci olan Müslüman bilim kişileri yetişmiştir. Özellikle İdrisi'nin ve Biruni'nin çizdiği...

Türkiye’de Suriyeli Sığınmacı Sorunu

Bu yazımızda, son yıllarda yaşanmış en büyük göç dalgasına neden olan Suriye İç Savaşı'nı ve bu savaşın Türkiye'ye insani, ekonomik, güvenlik ve siyasi yönden...

Harita ve Haritacılık

Harita için bugüne dek çokça kurum ve kişi belirli tanımlar üretmişlerdir ancak bu tanımlarda, üreten kişinin/kurumun amaçları doğrultusunda kimi değişiklikler ortaya çıkmıştır. Temelde bir harita tanımı...

Eski Çağ’da Coğrafya

Okuryazarlık öncesi bireylerin yaptıkları yolculuklardan elde edilen coğrafi bilgiler topoğrafik gelenekle birikmeye başlamıştı. Yeni yerlerin ve yeni yolların bulunması, kimileriyle ilgili bilgilerin toplumca tutulup...

Coğrafi Keşifler

İnsanoğlunun, var olduğundan beri keşifçi bir yanı olmuştur. Bu yanın oluşmasında insanlığın gereksinimleri ve her geçen gün bu gereksinimlerin çoğalması etkili olmuştur. Yeni Çağ'a girmeden uygarlık bir sürü...

Saklıkent Kanyonu Ulusal Parkı

Akdeniz Bölgesi'nde Antalya ve Muğla il sınırları içinde yer almaktadır. 1643 ha'lık alan 1996 yılında ulusal park olarak korumaya alınmıştır. Ulusal parkın ana kaynak değerini...

Haberler

Toniyen Devresi

1 milyar yıl önce Orta Proterozoyik Dönem ve onun bir devresi olan Steniyen Devresi'nin bitiminde Yeni Proterozoyik Dönem'le birlikte başlayıp 280 milyon...