Geçmiş

Anasayfa Beşeri Geçmiş

Biruni

Yaşamı Yaşadığı çağa damgasını vurup "Biruni Yüzyılı" denmesine neden olan zeka harikası bilgin 4 Eylül 973'te Harezm'de doğmuştur. Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed el-Biruni el-Harizmi’nin bilinen...

Coğrafi Keşifler

İnsanoğlunun, var olduğundan beri keşifçi bir yanı olmuştur. Bu yanın oluşmasında insanlığın gereksinimleri ve her geçen gün bu gereksinimlerin çoğalması etkili olmuştur. Yeni Çağ'a girmeden uygarlık bir sürü...

Bartolomeu Dias

Bartolomeu Dias, Portekizli denizci ve kaşif. Doğum tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte 1450 olduğu öngörülmektedir. Afrika kıtasının en güney ucu olan Ümit Burnu'nu ilk kez...

Strabon

Strabon(MÖ 60-MS 24) yeryüzünün ilk coğrafyacısı sayılmaktadır. Aynı zamanda tarihçi ve filozoftur. MÖ 60 yılında Pantos'ta, Amaseia(Amasya) kentinde doğmuştur. Varlıklı bir aileden olduğu için iyi...

Kristof Kolomb

Daha önce gitmediği bir yerle hiç gitmediği bir yeri karıştıran Cenovalı kaşif, gezgin ve sömürgeci; Kristof Kolomb(Portekizce: Cristóvão Colombo, İtalyanca: Cristoforo Colombo, İspanyolca: Cristóbal...

Coğrafya’da Belirlenimcilik(Determinizm) Etkisi

Determinizm, belirlenimcilik veya gerekimcilik evreninin işleyişinin, evrende gerçekleşen olayların türlü bilimsel yasalarla, örneğin fizik yasaları ile belirlenmiş olduğunu ve bu belirlenmiş olayların gerçekleşmelerinin zorunlu...

Tarihi Coğrafya

Coğrafi koşullar değişik biçimlerde insan topluluklarının yaşamı üzerinde etkili olurlar. Bununla birlikte toplumların değişim ve gelişimlerini anlayabilmek için yaşadıkları coğrafi yerin ve koşulların iyi...

İncir Ağacının Uygarlık Geçmişine Etkisi

Çok sayıda dinsel ve toplumsal söylenceye konu olan incir ağacı, hem geçmişe tanıklık etmiş hem de onu biçimlendirmiştir. Öyleyse incir geleceğimizi nasıl varsıllaştırabilir(zenginleştirme)? İncir, zeytin ve üzüm ile...

Bilim ve Yayılmacılık Evliliğinin Meyvesi Bilimsel Yolculuklar

“Güneş yeryüzünden ne denli uzaktır?” Coğrafi Keşifler gerçekte bu soruyla başlamıştır. Kopernik yeryüzünün değil de Güneş'in evrenin merkezinde olduğunu öne sürdükten sonra pek çok gök bilimciyi meraklandırmıştır. 18. yüzyılın...

Galileo Galilei’nin Jüpiter’in Dört Uydusunu Keşfi

Galileo Galilei'yi tarih sahnesine fırlatan bu makalede anlatılan şaşırtıcı gözlemlerdir. Galileo, 1610 öncesinde de kendisi gibi düşünen bilginler arasında saygın bir kişilikti; ancak 1610'dan...

Haberler

Çatalhöyük

Uygarlığın gelişiminde önemli bir evre olan yerleşik toplumsal yaşama geçişle birlikte tarımın başlangıcı ve avcılık gibi önemli toplumsal değişim ve gelişimlere tanıklık eden Çatalhöyük...

İnsan Gezegeni