Fiziki

Anasayfa Makaleler Fiziki

Yer’in Biçimi ve Sonuçları

Yeryüzü gerçekten de ilkokuldan beri usumuza kazındığı gibi "kutuplardan basık, Ekvator'dan şişkince" mi? Bu sorunun yanıtını kabaca verecek olursak: Evet öyle. Ancak Yer'in biçimsel yapısını...

Türkiye ve Biyoçeşitlilik

Biyoçeşitlilik adlı eski yazımızda daha çok biyoçeşitliliğin, ekosistemin ne olduğunu ve biyoçeşitlilik-ekosistem ilişkisinden söz etmiştik. Konuya böyle bir giriş yaptıktan sonra önce geniş ölçekte yeryüzünde biyoçeşitliliğe...

Harita ve Haritacılık

Harita için bugüne dek çokça kurum ve kişi belirli tanımlar üretmişlerdir ancak bu tanımlarda, üreten kişinin/kurumun amaçları doğrultusunda kimi değişiklikler ortaya çıkmıştır. Temelde bir harita tanımı...

Atmosfer Basıncı

Atmosferi oluşturan gazların birim yüzeye uyguladığı güce "atmosfer basıncı" denir ve milibar(mb) biriminde basınçölçer(barometre) ile ölçülür. Olağan basınç; Evangelista Torricelli'nin 45° enleminde, deniz düzeyinde ve...

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Yeryüzü üzerindeki karmaşık toplumsal, ekonomik, çevresel vb. tasarlama sorunlarının çözümüne yönelik tasarlanan yere/konuma dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olmak üzere, büyük hacimli coğrafi...

Plato mu, Yayla mı?

Bu iki terim birbiriyle sık sık karıştırılır veya bilinçli olarak biri diğerinin yerine kullanılır. Söz konusu karıştırmanın nedeni ise Orta Asya'daki yaşantımıza dek uzanmakta. Öyle...

Sahra Çölü

Büyük Sahra Çölü, Afrika Kıtası'nda 9 milyon km²'lik bir alan kaplar. Bu kabaca Afrika Kıtası'nın %10'luk bölümüne denk gelir. Her ne kadar yeryüzünün en...

Kuvaterner Dönem

Fanerozoyik Devir'in dördüncü ve son alt dönemi olan ve 2,58 milyon yıl önce başlayıp günümüzde de süren dönemdir. Kimi bilim çevrelerince Senozoyik Dönem'in alt...

Yer’in Eksen Eğikliği ve Sonuçları

Yeryüzü çoğunlukla betimlendiği gibi uzayda dik bir biçimde durmaz. Yer ekseninin, Yer'in yıllık devinimini yaptığı, elips yörüngenin oluşturduğu tutulum(ekliptik) düzlemiyle arasında bir eğim vardır ve bu...

Ekvatoral İklim

"Ekvator ve çevresinde görülür. Özellikle Amazon ve Kongo havzaları görülen en özgün bölgeleridir. Yıllık sıcaklık ortalaması çok yüksektir ve sıcaklık değişimi en az olan...

Haberler

Türkiye’de Kültür Varlıklarını Koruma Anlayışı

Özellikle coğrafi keşiflerden sonra varsıllaşan (zenginleşen) insanlar, Maslow’un gereksinimler hiyerarşisinde olduğu gibi son aşama olarak kendilerini gerçekleştirmeye başladılar. Bunun üzerine kazı bilimsel...

Tortul Kayaçlar

Kayaç