Yer Bilimi

Anasayfa Fiziki Yer Bilimi

Tortul Kayaçlar

Akarsu, buzul, rüzgar, dalga ve akıntı gibi dış etken ve süreçlerce taşınıp uygun koşullarda biriktirilen çakıl, kum, silt, kil gibi türlü boyuttaki...

Kayaç

Su, gaz veya organik varlıkların dışında yer kabuğunu oluşturan ve mineral veya dış etkenlerce işlenmiş maddelerden oluşan ana gereçlere verilen genel addır.

Helikon Dağı

Hesiodos’un esin perileri olan Musaların yaşadığını söylediği, yamaçlarında kendisinin çobanlık yaptığı Tesalya ve Orta Yunanistan Merkezî Yönetim(Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας)...

Stenian Altçağı

Orta Proterozoyik Çağ'daki Ectasian Altçağı'nın bitimiyle 1,2 milyar yıl önce başlayıp 200.000.000 yıl sürdükten sonra Orta Proterozoyik Çağ'la birlikte sona eren dönemdir ve adı,...

Ectasian Altçağı

Orta Proterozoyik Çağ'daki Calymmian Altçağı'nın bitimiyle 1,4 milyar yıl önce başlayıp 200.000.000 yıl sürdükten sonra Stenian Altçağı'nın başlamasıyla, 1,2 milyar yıl önce, son bulan...

Kalimiyen Devresi

Orta Proterozoyik Dönemi'yle 1,6 milyar yıl önce başlayıp 200.000.000 yıl sürdükten sonra Ektasiyen Devresi'nin başlaması ile, 1,4 milyar yıl önce, sona eren devredir. Grekçe...

Orta Proterozoyik Dönemi

Orta Proterozoyik Dönemi, Proterozoyik Zaman'ın ikinci dönemidir. Eski Proterozoyik Dönemi'nin bitimiyle(1,6 milyar yıl önce) başlamış ve Yeni Proterozoyik Dönemi'nin başlamasıyla(1 milyar önce) son eren...

Kapuz/Kapız (Kanyon)

İspanyolca "boru" anlamındaki "canna" sözcüğünden türetilen "kanyon" veya Türkçe karşılığıyla kapuz/kapız; yerkabuğu devinimlerine bağlı olarak yükselen koyak(vadi) tabanının, önceki konumunu kazanıncaya dek, suların hızla...

Stateriyen Devresi

Eski Proterozoyik Dönemi'ndeki Orosiriyen Devresi'nin bitmesiyle (1,8 milyar yıl önce) başlayıp 1,6 milyar yıl önce Eski Proterozoyik Dönemi'yle birlikte son bulan devredir. Bu dönemde Kolombiya...

Orosirian Devresi

Eski Proterozoyik Dönemi'ndeki Riyasiyen Devresi'nin bitmesiyle (2,05 milyar yıl önce) başlayıp 1,8 milyar yıl önce Stateriyen Devresi'nin başlamasıyla sona eren devredir. Bu devrenin başlarında, yaklaşık...

Haberler

Çayönü

Çayönü, Diyarbakır il merkezinin kuzeybatısında; Ergani ilçesinin 7 km güneybatısında; Sesverenpınar (Hilar) Köyü'nün kuzeyinde 810 m rakımlı bir höyüktür. Höyük, Dicle Irmağı'nın...

Tortul Kayaçlar

Kayaç