Yer Bilimi

Anasayfa Fiziki Yer Bilimi

Dağlardaki Deniz Kabukları – Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci ressamlığının, yontuculuğunun(heykelcilik), mimarlığının ve mühendisliğinin yanında, yaptığı bilimsel araştırmaları da bir dizi not defterine düzenli olarak yazmıştır. Bir keresinde Milano'da çalışırken,...

Yerbiçimlerinin Oluşumu ve Evrimi

Yeryüzünde gördüğümüz yerbiçimlerinin oluşumu ve evrimi, karmaşık ve aynı zamanda değişken etken ve süreçlerin bir sonucudur. Bu nedenden dolayı yerbiçimlerini tam olarak anlayabilmek için...

Yeryüzünün İç Yapısı

Yeryüzü, iç içe geçmiş birtakım yer katmanlarından oluşmaktadır. Fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirinden değişik olan bu yer katmanlarının en dışta yer alanı "yer kabuğu",...

Bas Kayası

Yeryüzünün en ilginç yaban yaşam alanlarından birisini barındıran İskoçya'nın kıyı kasabası Kuzey Berwick geçmişten günümüze İskoçlar için çok büyük önem taşımıştır. Güzel kıyıları, ünlü Tantallon Kalesi, volkanik kalıntıları...

Sahra Çölü

Büyük Sahra Çölü, Afrika Kıtası'nda 9 milyon km²'lik bir alan kaplar. Bu kabaca Afrika Kıtası'nın %10'luk bölümüne denk gelir. Her ne kadar yeryüzünün en...

Tristan da Cunha

Tristan da Cunha Takımadaları, St. Helena ve Ascension ile birlikte İngiliz Denizaşırı Toprakları'nın bir bölgesini oluşturan adalar grubudur. Tristan da Cunha Takımadaları'nı ise Nightingale,...

Kıta Hareketi, İklim Değişikliği Gibi Süreçleri Anlamakta Neden Zorlanıyoruz?

Bu olayları anlamaktaki güçlüğün gerçekte birçok nedeni vardır. Ancak genel olarak iklim değişikliği gibi bir süreci anlamayı güçleştiren durum, insan ömrünün bu olayları izleyecek denli...

Kaynaç(Gayzer)

Fışkıran sıcak su kaynağı. Bir püskürmede yüzlerce litre suyu onlarca metre yükseğe fıskiye gibi kesintili fışkırtan bir tür sıcak su kaynağıdır. Gayzer sözcüğü eski İzlanda dilinde "geysa" sözcüğünden alınmıştır...

Gökgöl Mağarası

Mağaralara ilişkin ilk bilgilerin MÖ 221 yılında Çin'de oluşturulduğu ve daha sonraları yeryüzünün değişik bölgelerinde mağaralarla ilgili çalışmaların yapıldığı ve türlü kayıtların tutulduğu bilinmektedir. Ülkemizde ise, ilk...

Mağara

Sözcük anlamı kıraç, verimsiz, çorak alan, taşlık alan olan karst, erimeye son düzeyde uygun kireç taşları ile kaplı olan İtalya ve Yugoslavya sınırındaki Trieste'nin doğusunda...

Haberler

Dağlardaki Deniz Kabukları – Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci ressamlığının, yontuculuğunun(heykelcilik), mimarlığının ve mühendisliğinin yanında, yaptığı bilimsel araştırmaları da bir dizi not defterine düzenli olarak yazmıştır. Bir keresinde Milano'da çalışırken,...