Anasayfa İlkelerimiz

İlkelerimiz

1) Bilimin Üstünlüğü

Ekopangea, coğrafi kuramları bilimsel makaleler ve araştırmalara dayanmadan çürüttüğünü öne süren, kişisel inançlarını ve görüşlerini bilime karıştıran, bilim eğitimi almadan bilim ile ilgili yargılara varan ve benzer biçimlerde kişisel amaçlarla bilimsel bilgiyi yaralamayı amaçlayan kişileri Ekopangea içerisinde barındırmaz. Bilim dışı kaynaklı konularda okurlarının kişisel alanlarında inançları veya düşüncelerine karışmaz ve karışılmasına izin vermez. Ancak bunların bilimsel gerçeklere karşı savunma olarak kullanılmasına, bilimsel gerçekler yerine bilim dışı alanlardan gelen görüşlerin koyulmasına, bilim dışı alanlardaki savların bilime saldırı aracı durumuna getirilmesine ve bunların açıkça tartışmalarda gereç durumuna getirilmesine de kesinlikle izin vermez. Bu Ekopangea’nın “Bilimin Üstünlüğü” ilkesidir.

2) Türkçenin Üstünlüğü

Ekopangea, bilimin Türkçe yapılması gerektiğini savunur ve tüm yazılarında Türkçe kökenli sözcükler kullanmaya özen gösterir. Bunu yaparken diğer dillere de saygı gösterir ve onları küçük görmez. Bu bağlamda kişisel inançları ve görüşleri doğrultusunda Türkçeyi bilmeden, önyargılarıyla Türkçeyi küçük düşürmeye, yetersiz göstermeye çalışan kişileri Ekopangea içerisinde barındırmaz. Yine bu bağlamda okurlarının kişisel görüşlerine karışmaz ve karışılmasına izin de vermez. Bu Ekopangea’nın “Türkçenin Üstünlüğü” ilkesidir.

3) Coğrafya’nın Ana Bilim Olması

Ekopangea, Coğrafya Bilimi’nin bugün var olan tüm bilimlerin ana kaynağı olduğunu savunur. Bilim, insanoğlunun önce çevresine ilgi duyup araştırmasıyla başlamıştır. Burada bulunan iki öge olan insan ve çevre ögeleri Coğrafya Bilimi’nin de ana ögeleridir. Bu bağlamda Coğrafya Bilimi diğer tüm bilimlerin çıkış noktası olan ve onları birbirine bağlayan uçsuz bucaksız bilim ağacının gövdesi durumundadır. Ekopangea, Coğrafya Bilimi’nin üstünlüğünü savunurken diğer bilim dallarına saygı gösterir ve onlarsız Coğrafya’nın da kuru bir ağaç gövdesi gibi işe yaramaz kalacağını düşünür. Bu Ekopangea’nın “Coğrafyanın Ana Bilim Olması” ilkesidir.

4) Doğanın Üstünlüğü

Ekopangea, doğal çevrenin yeryüzünde var olan her yapay olgu, görüş, nesne ve düşünceden üstün olduğunu savunur. İnsanoğlunun da bir parçası olduğu çevre, insanoğlunun ürettiği tüm yapaylıkların üstündedir ve insanoğlu kendi çıkarları için doğal çevreye zarar vermemelidir. İnsanoğlunun kendisinin de bir parçası olduğu çevreye verdiği zarar, doğal döngülerle birlikte yine kendisine vereceği bir zarar olacaktır.  İnsanoğlu yaşamını sürdürebilmek için kendisinin de bir parçası olduğu çevreye üst düzey gereksinim duymaktadır ve bağımlıdır. İnsanoğlu yaşamını sürdürebilmek için gereksinim duyduğu doğal çevre ve kaynakları kullanırken doğanın korunumunu gözetmelidir. Ekopangea da tüm çalışma ve araştırmalarını yaparken doğanın üstünlüğü bilir ve gözetir. Bu Ekopangea’nın “Doğanın Üstünlüğü” ilkesidir.