Beşeri

Anasayfa Makaleler Beşeri

Tarihi Coğrafya

Coğrafi koşullar değişik biçimlerde insan topluluklarının yaşamı üzerinde etkili olurlar. Bununla birlikte toplumların değişim ve gelişimlerini anlayabilmek için yaşadıkları coğrafi yerin ve koşulların iyi...

Müslümanların Coğrafya’ya Katkıları

Avrupa'da bilimsel anlamda karanlık bir çağın yaşandığı dönemde çok iyi gezgin ve gök bilimci olan Müslüman bilim kişileri yetişmiştir. Özellikle İdrisi'nin ve Biruni'nin çizdiği...

Türkiye’de Suriyeli Sığınmacı Sorunu

Bu yazımızda, son yıllarda yaşanmış en büyük göç dalgasına neden olan Suriye İç Savaşı'nı ve bu savaşın Türkiye'ye insani, ekonomik, güvenlik ve siyasi yönden...

Harita ve Haritacılık

Harita için bugüne dek çokça kurum ve kişi belirli tanımlar üretmişlerdir ancak bu tanımlarda, üreten kişinin/kurumun amaçları doğrultusunda kimi değişiklikler ortaya çıkmıştır. Temelde bir harita tanımı...

Eski Çağ’da Coğrafya

Okuryazarlık öncesi bireylerin yaptıkları yolculuklardan elde edilen coğrafi bilgiler topoğrafik gelenekle birikmeye başlamıştı. Yeni yerlerin ve yeni yolların bulunması, kimileriyle ilgili bilgilerin toplumca tutulup...

Türkiye’de Kültür Varlıklarını Koruma Anlayışı

Özellikle coğrafi keşiflerden sonra varsıllaşan (zenginleşen) insanlar, Maslow’un gereksinimler hiyerarşisinde olduğu gibi son aşama olarak kendilerini gerçekleştirmeye başladılar. Bunun üzerine kazı bilimsel...

Coğrafi Keşifler

İnsanoğlunun, var olduğundan beri keşifçi bir yanı olmuştur. Bu yanın oluşmasında insanlığın gereksinimleri ve her geçen gün bu gereksinimlerin çoğalması etkili olmuştur. Yeni Çağ'a girmeden uygarlık bir sürü...

Saklıkent Kanyonu Ulusal Parkı

Akdeniz Bölgesi'nde Antalya ve Muğla il sınırları içinde yer almaktadır. 1643 ha'lık alan 1996 yılında ulusal park olarak korumaya alınmıştır. Ulusal parkın ana kaynak değerini...

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Yeryüzü üzerindeki karmaşık toplumsal, ekonomik, çevresel vb. tasarlama sorunlarının çözümüne yönelik tasarlanan yere/konuma dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olmak üzere, büyük hacimli coğrafi...

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti

Etiyopya, resmi adıyla Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti, Afrika’nın doğusundaki Afrika Boynuzu’nda bulunan ve kadim topluluklarıyla günümüze meydan okuyan bir ülke. Kuzey ve kuzeydoğuda Eritre, doğuda...

Haberler

Kıtalar Gerçekten Var mı?

Ana kara anlamındaki Arapça sözcük olan kıta, kendisine yakın adalarla birlikte çok geniş kara parçalarına verilen addır. Hemen herkesçe bilinip kullanılmasına karşın...

Çayönü