Beşeri

Anasayfa Makaleler Beşeri

Müslümanların Coğrafya’ya Katkıları

Avrupa'da bilimsel anlamda karanlık bir çağın yaşandığı dönemde çok iyi gezgin ve gök bilimci olan Müslüman bilim kişileri yetişmiştir. Özellikle İdrisi'nin ve Biruni'nin çizdiği...

Çekirdeksel Erke(Nükleer Enerji

Erke, günümüzün vazgeçilmez bir ögesidir. Sanayinin, çağdaş ve gönenç(refah) yaşamanın, bilim ve uygulayım bilimindeki(teknoloji) gelişmelerin baş aktörü de elektrik erkesidir. Dünya ve bununla birlikte...

Kanal İstanbul

WWF-Türkiye çok sayıda uzmanın gönüllü katılımıyla hazırladığı "Ya Kanal Ya İstanbul" adlı yazanağını(rapor) internet sitesinde 15 Eylül 2015 tarihinde yayımladı. Yazanakta birçok başlık altında türlü etkilerin...

Çobanpüskülü(Ilex Aquifolium)

Noel ve yılbaşı döneminde Avrupa'da ve ülkemizde çobanpüskülü(ilex aquifolium) yaygın kullanılan süs bitkilerinden biridir. Peki, Nedir Bu Ilex Aquifolium(Çobanpüskülü)? Bilimsel Sınıflandırması şöyledir; Alem: Plantae Bölüm: Magnoliophyta Sınıf: Magnoliopsida Takım: Aquifoliales Familya: Aquifoliaceae Cins:...

Rüzgar Enerjisi

Rüzgardan yararlanarak enerji üretiminin geçmişi 7. yüzyıla kadar dayanır. İlk olarak İranlıların rüzgar değirmenleri yaptıkları bilinmektedir. Rüzgar türbinleri Avrupa'ya 11.-13. yüzyıllar arasında düzenlenen Haçlı...

Gökgöl Mağarası

Mağaralara ilişkin ilk bilgilerin MÖ 221 yılında Çin'de oluşturulduğu ve daha sonraları yeryüzünün değişik bölgelerinde mağaralarla ilgili çalışmaların yapıldığı ve türlü kayıtların tutulduğu bilinmektedir. Ülkemizde ise, ilk...

Strabon

Strabon(MÖ 60-MS 24) yeryüzünün ilk coğrafyacısı sayılmaktadır. Aynı zamanda tarihçi ve filozoftur. MÖ 60 yılında Pantos'ta, Amaseia(Amasya) kentinde doğmuştur. Varlıklı bir aileden olduğu için iyi...

Bilim ve Yayılmacılık Evliliğinin Meyvesi Bilimsel Yolculuklar

“Güneş yeryüzünden ne denli uzaktır?” Coğrafi Keşifler gerçekte bu soruyla başlamıştır. Kopernik yeryüzünün değil de Güneş'in evrenin merkezinde olduğunu öne sürdükten sonra pek çok gök bilimciyi meraklandırmıştır. 18. yüzyılın...

Çayönü

Çayönü, Diyarbakır il merkezinin kuzeybatısında; Ergani ilçesinin 7 km güneybatısında; Sesverenpınar (Hilar) Köyü'nün kuzeyinde 810 m rakımlı bir höyüktür. Höyük, Dicle Irmağı'nın...

Dağlardaki Deniz Kabukları – Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci ressamlığının, yontuculuğunun(heykelcilik), mimarlığının ve mühendisliğinin yanında, yaptığı bilimsel araştırmaları da bir dizi not defterine düzenli olarak yazmıştır. Bir keresinde Milano'da çalışırken,...

Haberler

Kıtalar Gerçekten Var mı?

Ana kara anlamındaki Arapça sözcük olan kıta, kendisine yakın adalarla birlikte çok geniş kara parçalarına verilen addır. Hemen herkesçe bilinip kullanılmasına karşın...

Çayönü